Październik 2015

Powierzchnie reklamową dostępną w Internecie zakupić możemy na kilka sposobów. Poniżej przedstawimy trzy najpopularniejsze modele rozliczeń za reklamy zamieszczane na stronach oraz w wyszukiwarkach internetowych. Pierwsza z popularnych metod to CPM, czyliCost Per Mile. Tutaj reklamodawca rozlicza się z firmą emitującą reklamę, na podstawie liczby emisji tejże reklamy, zwyczajowo opłata naliczana jest za 1000 wyświetleń.
Read More