Włamanie do Opera Sync

Opera poinformowała dzisiaj wszystkich użytkowników usługi Opera Sync, że nastąpiło włamanie na jej serwery i kradzież danych. Opera sama zresetowała hasła wszystkich użytkowników.

Opera informuje, że wykradzione zostały jedynie loginy i poprzednio używane hasła. Opera przechowuje dane swoich użytkowników w zaszyfrowanej postaci, niemniej wszystkie zostały zresetowane, aby uniemożliwić wykorzystanie ich przez niepowołane osoby w usłudze. Wykradzione zostały dane 1,7 miliona użytkowników z ponad 350-milionowej bazy.